A fost respectat Statutul Elevului în anul școlar precedent?!

Total
0
Shares

Ne aflăm la finalul unui an marcat de instabilitate în educație, în urma căruia se remarcă
atât reforme ce urmează să fie implementate în tot sistemul de învățământ, dar și rezultatul unor generații de „sacrificiu”, care au îndurat diverse impedimente în desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare.

Ne dorim să ne putem uita înapoi la acest an școlar printr-o perspectivă cât mai realistă,
care să fie alcătuită din opiniile elevilor și profesorilor, cei care au cel mai mult contact cu actul
educațional, motiv pentru care, Consiliul Național al Elevilor lansează în fiecare an una dintre
cele mai mari și relevante consultări din sistemul educațional!

Raportul privind Implementarea Statutului Elevului s-a dovedit a fi, în ultimii ani, o
radiografie clară a ceea ce se întâmplă, de fapt, în sălile de clasă, din prisma respectării
drepturilor, dar și a obligațiilor elevilor. Acesta are ca scop găsirea unor soluții eficiente pentru
lucrurile semnalate de către respondenți. Astfel, după ce vor fi centralizate într–un set complex
de recomandări și statistici, opiniile a mii de elevi și profesori vor fi transmise către autoritățile
locale și centrale care vor căuta soluții, totul contribuind în acest mod la creșterea calității actului educațional.

Consiliul Municipal al Elevilor București, unica structură de reprezentare a elevilor din
Capitală, îndeamnă toți elevii și profesorii să acceseze platforma https://risej.consiliulelevilor.ro/ și să completeze formularul, fiind cei mai în măsură să
evalueze și să ofere recomandări, privind obiectiv evenimentele din ultimul an școlar. Fiecare
răspuns va contribui la fundamentarea Raportului privind Implementarea Statutului Elevului la
nivelul Municipiului București, cât și a celui la nivel național, pentru anul școlar 2022-2023.

Fiecare experiență, fie că vorbim despre cele ale elevilor sau cele ale cadrelor didactice,
contează în realizarea unei retrospective reale, prin care autoritățile să poată privi către sistemul educațional din spatele cortinei, spre punctele sale tari sau slabe, spre necesități și dificultăți cu care toți actorii săi se confruntă, conturând direcții de acțiune concrete. Astfel, sperăm că situațiile de criză din educație vor fi întâmpinate și rezolvate cât mai facil pentru toți actorii din educație.

„Raportul privind Implementarea Statutului Elevului la nivelul Municipiului București reprezintă principalul mod prin care putem determina care sunt problemele ce persistă în învățământul românesc, pentru a încerca împreună să le combatem. Avem nevoie de vocea fiecărui elev pentru a le putea reprezenta cu adevărat nevoile și interesele, astfel că ne invităm toți colegii să completeze formularul de consultare. Completează RISEMB şi ajută-ne să înțelegem cum schimbările din acest an au influențat actul educațional!

Lucian Cismaru, președintele Consiliului Municipal al Elevilor București
Alte articole de citit